Kim jesteśmy? 

Akcja Wspierania Aktywności (AWA) jest Stowarzyszeniem zawiązanym z potrzeby pobudzania i wzmacniania ludzkich postaw wyrażających poszanowanie zasad współżycia oraz gotowość pomocy w rozwijaniu aktywności w sferze społecznej, gospodarczej i edukacyjnej.

Projekt     Narodowy

Projekt Narodowy jest integratorem, kumulacją pod szyldem przywództwa Wizjonera, inicjatyw, działań, pomysłów. Jest mechanizmem pozwalającym licznym rzeszom ludzkim, firmom włączyć się w to przedsięwzięcie narodowe. 

 

 

Stowarzyszenie AWA

Idea  AWA 

Akcja Wspierania Aktywności (AWA) to Stowarzyszenie, które podejmuje działania służące dobru każdego człowieka, rodziny, lokalnej społeczności oraz narodu. AWA kreuje liderów lokalnych społeczności bez względu na ich przekonania polityczne i religijne.

Kodeks Etyczny

Członkowie Stowarzyszenia kierują się w swoim postępowaniu przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zasadami uczciwości i lojalności, wskazaniami wynikającymi ze Statutu Stowarzyszenia i niniejszego zbioru oraz dobrymi zwyczajami.

Witamy  na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia AWA.

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie AWA powstało  z potrzeby pobudzania i wzmacniania ludzkich postaw wyrażających poszanowanie zasad współżycia oraz gotowość pomocy w rozwijaniu aktywności w sferze społecznej, gospodarczej i edukacyjnej. AWA podejmuje działania służące dobru każdego człowieka, rodziny, lokalnej społeczności oraz dobru wspólnemu narodu. Członków charakteryzuje poszanowania prawa i wartości etycznych.

Na tej stronie będziemy prezentować pomysły, działania, idee, które są obszarem działalności Stowarzyszenia AWA.

Zapraszam więc do lektury informacji zawartych na tej stronie oraz do kontaktu. 

Prezes Stowarzyszenia AWA
EDMUND SZWED

Loading…
Category: Materiały filmowe
Sort by: Creation Date
Order: Descending
 • Film Sztafeta Talentów

  Stowarzyszenie AWA w ramach konkursu Podwórko Nivea udzieliło wsparcia w nagraniu spotu o talentach dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 19 w Elblągu. Spot prezentujący talenty będzie podlegał głosowaniu w internecie. Najlepszy film zostanie nagrodzony podwórkiem Nivea. Czekamy na wyniki konkursu i liczymy na wygraną!

 • Klaster Sportowy

  Edmund Szwed od kilku lat prezentował słuszność i celowość utworzenia Klastra Sportowego w Elblągu. Istotą jest integracja wszystkich stowarzyszeń i klubów w jednym podmiocie pod patronatem JST, która monitoruje i dysponuje środkami finansowymi w ramach Funduszu Sportowego oraz pośredniczy w transferach finansowych pomiędzy sponsorami a sportowcami. Celem klastra jest integracja podmiotów gospodarczych jako sponsorów ze […]

 • Redakcja Sportowa

  Stowarzyszenie AWA stworzyło Redakcję Sportową w Elblągu. Projekt polegał na bieżącym dokumentowaniu wydarzeń sportowych z miasta, utrwalaniu cyfrowym osiągnięć i sukcesów rodzimych sportowców. Otwarcia dokonał Prezes Stowarzyszenia AWA Edmund Szwed podczas Targów Sportu wręczając Prezydentowi Miasta Elbląga symboliczną koszulkę Redaktora Nr 1.

 • Gala Sportu 2012

  Stowarzyszenie AWA w ramach współpracy z Urzędem Miasta Elbląg z Departamentem Sportu realizowała Galę Sportu 2012. Odpowiedzialna była za obsługę medialnę imprezy, przygotowanie materiałów filmowych i oprawę dźwiękową. To coroczny cykl, podczas którego Prezydent Elbląga nagradza elbląskich sportowców za wyniki sportowe za poprzedni rok.  

 • Social Media

  Dnia 11 stycznia 2017 roku w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu odbył się otwarty wykład pt. Social Media. Media społecznościowe jako źródło przekazu informacji o Tobie, firmie, szkole” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zainteresowanych tematyką mediów tradycyjnych i społecznościowych. Celem wykładu było nie tylko przybliżenie merytorycznych zagadnień związanych z kreowaniem wizerunku i zasadami obowiązującymi […]

 • Projekt JPII

  Edmund Szwed jest pomysłodawcą projektu edukacyjnego JPII.  Istotą projektu było dokumentowanie życia katolickiej społeczności, aktywności młodzieży katolickiej oraz integracja w duchu wiary i miłości. Edmund Szwed zaproponował projekt edukacji medialnej w formie internetowej telewizji katolickiej. Realizacja idei edukacyjnej  JPII zaowocowała powstaniem materiału filmowego z XIX Pieszej Pielgrzymki do Częstochowy.

Akademia Techniczna – OZOBOTY