Cel AWA

Twórz to, co tworzyć możesz,
za pomocą tego, co masz,
tam, gdzie jesteś!
Rzecz o Projekcie Narodowym

W okresie dwudziestu lat niepodległości nie powstał żaden Projekt Narodowy! Projekt z międzywojnia na miarę COP-u, Portu Gdynia Kwiatkowskiego, reform finansowych Grabskiego czy przedsięwzięć Mościckiego.

Nie powstał, bo powstać nie mógł, ponieważ Projekt Narodowy wymaga wizji i Wizjonera, który potrafi porwać swoją wizją społeczeństwo a polityków nakłonić do współdziałania.

Tak się nie stało, choć stać się mogło!

Tak się nie stało, ponieważ polscy politycy w minionym i obecnym czasie tworzą świat z medialnych wydarzeń w którym odgrywają rożne rozpisane dla siebie role, by zapewnić sobie własny byt medialny. Przy tym nie mówią o sprawach a personaliach, określając siebie nawzajem powszechnie mało szczytnymi przymiotnikami.

Konkretne działania dla Narodu i budowy silnego Państwa nie jest dla nich celem.

Obecnie większość polityków mniej wykazuje zainteresowanie RP, natomiast całą swoją aktywność kieruje na PR.

Co to jest Projekt Narodowy?

W naszym rozumieniu, Projekt Narodowy , to jasno sprecyzowany cel, który szczegółowo jest opisany. Posiada określone granice jego działania, które są jasne i odpowiedzialne a jego efekt końcowy jest sukcesem wspólnotowym.

Projekt Narodowy jest wielki wielkością umysłu Wizjonera, charakteru i serc jego kreatorów. Polacy porwani jego wielkością, potrafią tworzyć rzeczy potężne i pięknie.

Projekt Narodowy jest integratorem, kumulacją pod szyldem przywództwa Wizjonera, inicjatyw, działań, pomysłów. Jest mechanizmem pozwalającym licznym rzeszom ludzkim, firmom włączyć się w to przedsięwzięcie narodowe. Postawa Wizjonera wyzwala w społeczeństwie poczucie mocy, ogromny entuzjazm i solidarną współpracę.

Wizjoner Projektu działając, określa podstawowe cele dla wcielenia w życie swojej wizji, wybiera sposoby ich realizacji. Prowadzi, dążąc celu. Takie przywództwo pozwala tworzyć na wielką skalę Projekty. Takie przywództwo wyznacza inny styl kierowania Polakami, takimi, jakimi są, a nie jakimi chcieliby ich widzieć politycy.

Obywatele muszą odczuć, ocenić, wiedzieć, że coś nastąpi wyjątkowego w określonym czasie i według jasnych i opisanych zasad.

Polska i polskie społeczeństwo dysponuję ogromnym potencjałem i twórczej ekspresji. Potencjał, którym dysponujemy, uprawnia nas Polaków do podejmowania odważnych wyzwań projektowych.

Społeczeństwo w świadomy sposób organizując się, szczególnie na poziomie samorządów, wykreować może zbiorową świadomość swego potencjału i swych możliwości.

Takie myślenie i chęć takiego wspólnotowego współdziałania na rzecz całego Narodu przyświeca środowisku naszego Stowarzyszenia AWA.

A więc, czy powstanie Projekt Narodowy? Czy się tak się stanie?

My, członkowie Stowarzyszenia AWA, wierzymy, że tak stać się może!

Prezes Stowarzyszenia AWA

Edmund Szwed