O nas

Loading…
Category: AWA
Sort by: Item Order
Order: Ascending
 • Kodeks Etyczny

  1. Postanowienia ogólne 1.1. Członkowie Stowarzyszenia kierują się w swoim postępowaniu przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zasadami uczciwości i lojalności, wskazaniami wynikającymi ze Statutu Stowarzyszenia i niniejszego zbioru oraz dobrymi zwyczajami. 1.2. Członek Stowarzyszenia powinien działać według najlepszej woli i wiedzy mając na względzie uzasadnione jednostkowo interesy innych osób oraz interes ogólny. 1.3. Członek Stowarzyszenia powinien […]

 • Statut Stowarzyszenia AWA

  Statut Stowarzyszenia AKCJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI z siedzibą w Warszawie /tekst jednolity/ Rozdział I Postanowienia ogólne § 1. Stowarzyszenie AKCJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną. § 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. § 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest teren Rzeczpospolitej Polskiej zaś siedziba władz naczelnych mieści się w Warszawie. § 4. Stowarzyszenie opiera […]

 • Cel

  Twórz to, co tworzyć możesz, za pomocą tego, co masz, tam, gdzie jesteś! Rzecz o Projekcie Narodowym W okresie dwudziestu lat niepodległości nie powstał żaden  Projekt Narodowy! Projekt z międzywojnia na miarę COP-u, Portu Gdynia Kwiatkowskiego, reform finansowych Grabskiego czy przedsięwzięć Mościckiego. Nie powstał, bo powstać nie mógł, ponieważ Projekt Narodowy wymaga wizji i Wizjonera, […]

 • Idea

  Nie krytykuj, nie walcz ze złem, twórz Dobro, Ono zwycięża! Akcja Wspierania Aktywności (AWA) to Stowarzyszenie, które nie powstało dla „obrony interesów” określonych grup zawodowych, społecznych czy politycznych, gdyż interesy te zawsze są sprzeczne z interesami innych grup i z interesem całego społeczeństwa. Akcja Wspierania Aktywności (AWA) to Stowarzyszenie, które podejmuje działania służące dobru każdego […]

 • Deklaracja członkostwa

  Każdy członek Akcji Wspierania Aktywności AWA może pobrać deklarację członkostwa. Tu: deklaracja członkowska AWA

 • Kim jesteśmy

  Nie jest ważne skąd przychodzisz, ważne jest to, co chcesz z nami robić! Inicjatywa powołania: Stowarzyszenia – Akcja Wspierania Aktywności (AWA) jest inicjatywą sprzed jedenastu laty i pochodzi od mieszkańców Elbląga oraz osób mieszkających na terenie całego kraju, wykonujących różne zawody i pełniące różnorakie funkcje. Żadna z tych osób nie jest związana z jakąkolwiek strukturą […]