Film Sztafeta Talentów

Film Sztafeta Talentów

Stowarzyszenie AWA w ramach konkursu Podwórko Nivea udzieliło wsparcia w nagraniu spotu o talentach dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 19 w Elblągu. Spot prezentujący talenty będzie podlegał głosowaniu w internecie. Najlepszy film zostanie nagrodzony podwórkiem Nivea. Czekamy na wyniki konkursu i liczymy na wygraną!

Żołnierze Wyklęci

Żołnierze Wyklęci

Stowarzyszenie AWA aktywnie uczestniczy w rynku edukacyjnym i wspiera lokalne szkoły. W związku z konkursem na film z akademii szkolnej na temat Żołnierzy Wyklętych organizowanym przez IPN pod patronatem Prezydenta RP, członkowie AWA wsparli technicznie i merytorycznie uczniów i nauczycieli SP 19 w Elblagu w realizacji tego wyzwania. Działania zakończyły się sukcesem, gdyż SP 19 zajęło I miejsce w Polsce w konkursie.

Ozoboty

Ozoboty

Ozoboty – nauka robotyki i programowania z użyciem interakcji. Stowarzyszenie AWA przygotowuje taki projekt dla elbląskich szkół podstawowych. Ozoboty to innowacyjna, forma nauki programowania od świecącego robota rozpoznającego namalowane kreski, do tworzenie skomplikowanych programów (zawierających pętle, instrukcje warunkowe, funkcje matematyczne typu (random – losowość) w  zaawansowane środowisku programistycznym.

Klaster Sportowy

Klaster Sportowy

Edmund Szwed od kilku lat prezentował słuszność i celowość utworzenia Klastra Sportowego w Elblągu. Istotą jest integracja wszystkich stowarzyszeń i klubów w jednym podmiocie pod patronatem JST, która monitoruje i dysponuje środkami finansowymi w ramach Funduszu Sportowego oraz pośredniczy w transferach finansowych pomiędzy sponsorami a sportowcami. Celem klastra jest integracja podmiotów gospodarczych jako sponsorów ze środowiskiem sportowym. Poczyniono w tym kierunku kroki zmierzające do podpisania listu intencyjnego z Dyrektorem  ds. Lecznictwa Zespolonego Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu.  

Festiwal Reklamy

Festiwal Reklamy

Stowarzyszenie AWA w ramach współpracy z IV LO im. KEN w Elblągu realizowało zadania związane z edukacją medialną. Partycypowało we wszelakich działaniach zmierzających do wykorzystania technik cyfrowych do tworzenia obrazu i dźwięku. Efektem tej pracy jest Festiwal Reklamy, podczas którego młodzież prezentowała swoje prace.

Redakcja Sportowa

Redakcja Sportowa

Stowarzyszenie AWA stworzyło Redakcję Sportową w Elblągu. Projekt polegał na bieżącym dokumentowaniu wydarzeń sportowych z miasta, utrwalaniu cyfrowym osiągnięć i sukcesów rodzimych sportowców. Otwarcia dokonał Prezes Stowarzyszenia AWA Edmund Szwed podczas Targów Sportu wręczając Prezydentowi Miasta Elbląga symboliczną koszulkę Redaktora Nr 1.

Mali Bajkopisarze

Mali Bajkopisarze

Stowarzyszenie AWA partycypowało w projekcie i konkursie małych bajkopisarzy zorganizowanym przez Warmińsko Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblagu. W projekcie brały udział przedszkola z regionu. Dzieci samodzielnie tworzyły bajki swojego scenariusza, kreowały postaci i historie, a AWA odpowiedzialne było za obsługę medialną projektu. Utrwalaliśmy najpiękniejsze momenty dziecięcej twórczości.

Gala Sportu 2012

Gala Sportu 2012

Stowarzyszenie AWA w ramach współpracy z Urzędem Miasta Elbląg z Departamentem Sportu realizowała Galę Sportu 2012. Odpowiedzialna była za obsługę medialnę imprezy, przygotowanie materiałów filmowych i oprawę dźwiękową. To coroczny cykl, podczas którego Prezydent Elbląga nagradza elbląskich sportowców za wyniki sportowe za poprzedni rok.  

Propozycja integracji z Kaliningradem

Propozycja integracji z Kaliningradem

Prezes Stowarzyszenia AWA aktywnie uczestniczył w działaniach i projektach promocyjnych miasta Elbląg. Podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta 1 lutego 2013 roku pt. Dwa bliskie sobie miasta Elbląg -Kaliningrad zaproponował wspólne świętowanie  młodzieży polskiej i rosyjskiej podczas corocznej imprezy studenckiej Juwenalia. Mogłaby ona być transmitowana na żywo.

Głos społeczny AWA

Głos społeczny AWA

Prezes Stowarzyszenia AWA Edmund Szwed aktywnie uczestniczył w konsultacjach społecznych w sprawie Strategii Miasta Elbląga lata 2012-2020, podczas których proponował wiele rozwiązań inwestycyjnych, społecznych i gospodarczych w celu poprawy sytuacji ekonomicznej naszego miasta.