Loading…

Edmund Szwed od kilku lat prezentował słuszność i celowość utworzenia Klastra Sportowego w Elblągu. Istotą jest integracja wszystkich stowarzyszeń i klubów w jednym podmiocie pod patronatem JST, która monitoruje i dysponuje środkami finansowymi w ramach Funduszu Sportowego oraz pośredniczy w transferach finansowych pomiędzy sponsorami a sportowcami. Celem klastra jest integracja podmiotów gospodarczych jako sponsorów ze środowiskiem sportowym. Poczyniono w tym kierunku kroki zmierzające do podpisania listu intencyjnego z Dyrektorem  ds. Lecznictwa Zespolonego Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu.