Stowarzyszenie AWA partycypowało w projekcie i konkursie małych bajkopisarzy zorganizowanym przez Warmińsko Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblagu. W projekcie brały udział przedszkola z regionu. Dzieci samodzielnie tworzyły bajki swojego scenariusza, kreowały postaci i historie, a AWA odpowiedzialne było za obsługę medialną projektu. Utrwalaliśmy najpiękniejsze momenty dziecięcej twórczości.