Loading…

Stowarzyszenie AWA aktywnie uczestniczy w rynku edukacyjnym i wspiera lokalne szkoły. W związku z konkursem na film z akademii szkolnej na temat Żołnierzy Wyklętych organizowanym przez IPN pod patronatem Prezydenta RP, członkowie AWA wsparli technicznie i merytorycznie uczniów i nauczycieli SP 19 w Elblagu w realizacji tego wyzwania. Działania zakończyły się sukcesem, gdyż SP 19 zajęło I miejsce w Polsce w konkursie.