Idea AWA

Idea AWA

Nie krytykuj, nie walcz ze złem, twórz Dobro, Ono zwycięża! Akcja Wspierania Aktywności (AWA) to Stowarzyszenie, które nie powstało dla „obrony interesów” określonych grup zawodowych, społecznych czy politycznych, gdyż interesy te zawsze są sprzeczne z interesami innych grup i z interesem całego społeczeństwa. Akcja Wspierania Aktywności (AWA) to Stowarzyszenie, które podejmuje działania służące dobru każdego człowieka, rodziny, lokalnej społeczności oraz dobru wspólnemu narodu. Bardzo ważnym elementem tych działań jest kreowanie liderów lokalnych społeczności bez względu na ich przekonania polityczne i religijne, wyróżniających się jednak rzetelnością zachowań i posiadających zdolność zjednywania swą etyczną postawą ludzi i lokalnych środowisk. Akcja Wspierania Aktywności (AWA) jest Stowarzyszeniem zawiązanym z potrzeby pobudzania i wzmacniania postaw […]