Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

Nie jest ważne skąd przychodzisz, ważne jest to, co chcesz z nami robić! Inicjatywa powołania: Stowarzyszenia – Akcja Wspierania Aktywności (AWA) jest inicjatywą sprzed jedenastu laty i pochodzi od mieszkańców Elbląga oraz osób mieszkających na terenie całego kraju, wykonujących różne zawody i pełniące różnorakie funkcje. Żadna z tych osób nie jest związana z jakąkolwiek strukturą polityczną, wszyscy natomiast podzielają przekonanie, że potrzebne są działania powstrzymujące proces rozluźniania więzi grupowych oraz pobudzających aktywność środowisk lokalnych, w tym głównie ich przedsiębiorczość. Akcja Wspierania Aktywności (AWA) skupia ludzi o zbliżonych – konstruktywnych postawach, kierujących się godnymi i prawymi zasadami w życiu społecznym a ich działania mają pozytywny i modelowy wpływ na lokalne środowiska. […]