Statut Stowarzyszenia AWA

Statut Stowarzyszenia AWA

Statut Stowarzyszenia AKCJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI z siedzibą w Warszawie /tekst jednolity/ Rozdział I Postanowienia ogólne § 1. Stowarzyszenie AKCJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną. § 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. § 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest teren Rzeczpospolitej Polskiej zaś siedziba władz naczelnych mieści się w Warszawie. § 4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. § 5. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. § 6. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. § 7. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną. Rozdział […]